هدف‌گذاری پیش از راه‌اندازی شبکه‌ اجتماعی

هدف‌گذاری پیش از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی از سه مرحله تشکیل شده است و فرآیند تدوین استراتژی شبکه اجتماعی، بر اساس وضعیت داخلی وب، شرایط محیطی و… تعیین و تدوین می‎شود.

مرحله 1- تعیین چشم‎انداز، مأموریت و اهداف بنیادی شبکه‌های اجتماعی
اولین مرحله از فرآیند تدوین استراتژی و هدف‌گذاری پیش از راه‌اندازی شبکه‌های اجتماعی، تعیین چشم‎انداز و مأموریت شبکه است. چشم‎انداز یک تصویر مطلوب از آینده شبکه را ترسیم می‎کند که استراتژی برای تحقق آن تدوین می‎شود. این همان وضعیتی است که مدیریت سعی می‎کند شبکه را به طرف آن راهبری کند. چشم‎انداز موجب هماهنگی در درون شبکه و سازگاری بین تصمیمات و فعالیت‎های مدیریت و کاربران شبکه می‎شود. هرچه اعتقاد کاربران شبکه به این اهداف بنیادی بیشتر باشد، موجب بروز انرژی و موفقیت بیشتری در شبکه می‎شود. چشم‎انداز دربردارنده اجزا و بخش‎های مختلفی است.

مرحله 2- تجزیه و تحلیل وضعیت داخلی شبکه‌های اجتماعی
در این مرحله که یکی از مراحل بسیار مهم و کلیدی فرآیند تدوین استراتژی است، وضعیت داخلی سازمان مدیریت شبکه بررسی شده و نقاط ضعف و قوت تعیین می‎شوند. در این مرحله اهداف و عملکرد شبکه از چهار جنبه به تصویر کشیده می‌شود:
وجه مالی، وجه کاربران، وجه فرآیندهای درونی کنترل کیفیت و ارتقا و وجه یادگیری و رشد.
در این مرحله، تأکید بر این است که ابعاد مالی و غیرمالی که می‌توانند در ادامه مسیر شبکه مؤثر باشند، مشخص شده و با پیش‌بینی‌های کارشناسانه، چگونگی برخورد با نقاط ضعف و به‌کارگیری نقاط قوت بیان می‌شود.

مرحله 3- تجزیه و تحلیل عوامل محیطی
در این مرحله، عوامل محیطی مرتبط با شبکه تجزیه و تحلیل شده و فرصت‎ها و تهدیدهای مربوطه شناسایی و تعیین می‎شوند و اهمیت و اولویت آنان مشخص می‎شود.
عوامل محیطی عواملی هستند که کاملاً یا حدوداً خارج از کنترل مدیریت شبکه‎اند، ولی با ایجاد فرصت و تهدید برای شبکه، در عملکرد آن مؤثر هستند. تجزیه و تحلیل سیستماتیک عوامل محیطی، این امکان را فراهم می‎آورد که فرصت‎ها و تهدیدها پیش‎بینی شود و برای استفاده از فرصت‎ها و محافظت شبکه از تهدیدها، استراتژی لازم تنظیم شود.
از مجموع مواردی که ذکر شد یک سند راهبردی به دست می‌آید که در مدیریت شبکه نقش کلیدی ایفا می‌کند. باید یادآور شد که بسیاری از شبکه‌های اجتماعی به علت اینکه این سند را نداشته‌اند، یعنی نمی‌دانسته‌اند که چه کار می‌خواهند بکنند، رشد خوبی در ابتدا داشته‌اند، اما خیلی زود دچار افت شدید و سقوط شده‌اند یا بعد از مدتی دچار انحرافات شدید و خروج از اهداف مفروض قبلی شده‌اند.

برچسب ها:
اینستاگرام سپنتا را دنبال کنید...