2112211221122112211221122112

آوا چوب

    تکنولوژی ها
  • php
  • php
  • php
  • php
  • php
  • php

آوا چوب

avatar
  • مدیر عامل
team

درباره آوا چوب

فرآورده های چوبی گودرزی در سال 1380 تاسیس شد و تا کنون سالهاست که در خدمت شرکت های ساختمانی ، مشتریان و دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان و فرآورده های چوبی می باشد .

نظر مدیرعامل در مورد سپنتا