تولید محتوا ویدیوی

تولید محتوا ویدیوی

۱ تا ۱۰ دقیقه تهیه ویدیو

به ازای هر ۳۰ ثانیه ۲ هزار تومان
میکس
قراردادن کپشن
قراردادن لوگو
قراردادن موزیک زمینه
هزینه تهیه فیلم به صورت جدا ( فیلم برداری - فیلم های آماده )

۱۰ دقیقه تا ۱ ساعت تهیه ویدیو

به ازای هر ۳۰ ثانیه ۱۸۰۰ تومان
میکس
قراردادن کپشن
قراردادن لوگو
قراردادن موزیک زمینه
هزینه تهیه فیلم به صورت جدا ( فیلم برداری - فیلم های آماده )