تولید محتوا صوتی

تولید محتوا صوتی

پادکست ۱ تا ۱۰۰۰ کلمه

به ازای هر کلمه ۲۹ تومن
محتوا باید آماده باشد
اگر محتوا ندارید باید تولید محتوا متنی هم به صورت جدا انتخاب کنید
توجه داشته باشید که هنگام صفارش تعداد کلمات را انتخاب کنید

پادکست ۱ هزار تا ۱۰ هزار کلمه

به ازای هر کلمه ۲۷ تومن
محتوا باید آماده باشد
اگر محتوا ندارید باید تولید محتوا متنی هم به صورت جدا انتخاب کنید
توجه داشته باشید که هنگام صفارش تعداد کلمات را انتخاب کنید

پادکست ۱۰هزار تا ۱ میلیون کلمه

به ازای هر کلمه ۲۵ تومن
محتوا باید آماده باشد
اگر محتوا ندارید باید تولید محتوا متنی هم به صورت جدا انتخاب کنید
توجه داشته باشید که هنگام صفارش تعداد کلمات را انتخاب کنید